Koho se toto oznámení týká?

Toto oznámení je určeno všem mým klientům, kteří v minulosti navštěvovali moje lekce, využili mých služeb, a dále těm, kteří se zúčastnili mnou organizovaných akcí nebo jinak projevili zájem stát se mými klienty, dostávají informační e-maily, týkající se novinek a akcí a zároveň mi pro tyto účely poskytli své osobní údaje.

Nařízení GDPR

Počínaje dnem 25.5.2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vychází z evropské legislativy, konkrétně z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“). Vedle Nařízení platí další speciální předpisy na ochranu osobních údajů. V souladu s požadavky Nařízení Vás tímto chci informovat o tom, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaké účely, o Vás zpracovávám; zároveň Vás chci seznámit s Vašimi právy, která Vám plynou z nového Nařízení.

Správce osobních údajů

Jsem Tomáš Borovička, IČO: 07123680 a provozuji webovou stránku http://tomborovicka.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj.určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Jaké osobní údaje a proč zpracovávám?

Zpracovávám osobní údaje, které jste mi poskytli v souvislosti s vedením a poskytováním mých lekcí, nebo v souvislosti s účastí na mých akcích, v souvislosti se zasíláním aktuálních informací. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, emailové adresy, tel. čísla.

Poskytnutí osobních údajů pro tyto účely je dobrovolné.

Informace pro mé klienty

Vámi poskytnuté osobní údaje neposkytuji dále nikomu, slouží pouze mně za účelem vyřízení vaší zakázky, poptávky, zasílání informačních e-mailů, týkajících se novinek a akcí, které organizuji či jiných obchodních sdělení sloužícím k vyřízení vzájemných obchodních či komunikačních vztahů.

Pokud si nepřejete dostávat uvedená obchodní sdělení nebo nabídky služeb nebo být za tímto účelem kontaktováni, sdělte mi to písemně na adresu: Tomáš Borovička, Bayerova 31, Brno, 60200, emailem na adrese info@tomborovicka.cz nebo mě kontaktujte telefonicky na čísle 731657102.

Pro následné dostávání aktuálních informací emailem nemusíte dělat nic.

Co byste dále měli vědět o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů? Můžete kdykoli vznést námitky proti konkrétnímu způsobu zpracování Vašich osobních údajů. Můžete se na mě také kdykoli obrátit se žádostí o informace či vysvětlení ke zpracovávání Vašich osobních údajů a požadovat k nim přístup. Máte právo požadovat ode mě o opravu nesprávných nebo nepřesných údajů, nebo dle okolností jejich likvidaci nebo výmaz nebo omezení jejich zpracovávání; máte právo na přenositelnost osobních údajů v rozsahu stanoveném právními předpisy (GDPR). Uvedená práva můžete uplatnit zdarma dopisem zaslaným na adresu správce- Tomáš Borovička, Bayerova 31, Brno, 60200, emailem na adrese info@tomborovicka.cz

Máte právo podat stížnost nebo podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) pro případ, že máte podezření, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena. Budu upřímně rád, když nejprve budete informovat mě. Rád sjednám nápravu v co nejkratší době.

Kontaktuje mě

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků na informace nebo vysvětlení týkajících se ochrany osobních údajů mě kontaktujte emailem info@tomborovicka.cz. Jakékoli změny podmínek zpracovávání osobních údajů Vám budou předem oznámeny, resp. Vám bude umožněno s nimi vyslovit nesouhlas.